Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal Adana’dan bildiriyor: 

2 Ocak 2018 gece saatlerinde hava kirliliği nedeniyle göz gözü görmezken, devletin resmi internet sitesi olan www.havaizleme.gov.tr‘den saat 22.00 itibariyle aldığımız verilere göre:

– Adana Valilik ölçüm istasyonu- pm (10 ) 610 ug / m3 ( 10 mikron partikül madde -metreküpde 610 mikrogram )

-Adana Meteoroloji ölçüm istasyonu -pm (10 ) 793 ug / m3 ( 10 mikron partikül madde -metreküpte 793 mikrogram ) olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütünün ( WHO ) PM (10 ) -10 mikron partikül madde için belirlediği sağlığa zararlı sınır değer 20 ug/m3 – AB’nin sınır değeri 50 ug/m3 -Türkiye’nin sınır değeri ise 70 ug/m3’tür. Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma biriminin 2013 yılında yayınladığı rapora göre partikül madde kirliliği ( dış ortam hava kirliliği ) akciğer kanserine yol açmakta, mesane kanseriyle pozitif ilişkisi bulunmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği sınır değer 20ug/m3 iken, 2 Ocak 2018 Salı akşamı saat 22.00’de Adanalılar olarak 793 ug/m3 olarak partikül madde soluduk! Bu değer diğer kirleticilerle birlikte kümülatif olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değerin yaklaşık 80 kat üzerindedir.

İsmail Hakkı Atal

Temiz hava hakkı, yaşam hakkıdır.

Adana halkının yaşama hakkı ihlaline yol açan hava kirliliği engellenmediği takdirde, Sağlık Bakanlığı ve diğer idari birimler aleyhinde Danıştay nezdinde dava açacağımızı kamuoyuna saygıyla duyurur, kamu görevlilerini görevlerini yapmaya davet ediyoruz.