Filmin yaratıcıları, Boris Müller, Julian Braun, Elmar Kriegler ve diğerleri “Amacımız, CO2 emisyonları ile küresel ısınma arasındaki ilişkiyi halka anlaşılır hale getirmekti. 2015’te, Paris’te gerçekleşen BM İklim Konferansı’nda küresel ısınmayı 2 Santigrat derece altınad tutmaya karar verdik. Bu amaca ulaşmak için atmosfere çok sınırlı miktarda CO2 salabiliriz. Sonuçta, CO2 emisyonlarını sıfıra indirmek zorundayız.” açıklaması ile filmi sundu.

 

Kaynak: Urban Complexity Lab