Türkiye’nin sera gazı emisyonları hızla arttı ve önümüzdeki yıllarda daha da hızla artması bekleniyor.

Sera gazı emisyonlarının artması bildiğimiz üzere iklim değişikliğinin önünün alınamaması anlamına geliyor. Sera gazı emisyonlarının en önemli nedeni fosil yakıtların ait oldukları yerden, yani yerin dibinden çıkartılması ve yakımında ortaya çıkan karbondioksitin atmosfere salınması.

Fosil yakıt olarak Türkiye’de kömürün primer enerji arzındaki payı %27 ve %32 arasında değişmektedir. Üstelik Türkiye’de yapılıp işletilmesi planlanan 70 ila 80 tane yeni kömürlü termik santral var. Fakat Türkiye’nin bu planları imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nın iklim değişikliğinin 1.5°C – 2°C derecede tutulması ile oldukça uyumsuz.

Climate Transparency G20’nin 20 ülkesi için özet ülke profili çıkardı: Kömür Karasından Yeşile: G20’nin Düşük Karbon Ekonomisine Geçişi raporunun Türkiye ülke profiline buradan ulaşabilirsiniz.