Üçüncü yıllık rapor, 77 ülkeye yayılmış 688 kurumun taahhütte bulunduğunu açıklıyor.
tr_divestdec16_2fb
Fonları fosil yakıtlardan geri çekme küresel hareketi, Eylül 2015’ten beri ikiye katlandı. Arabella Advisors tarafından hazırlanan Küresel Fosil Yakıtlardan Fonları Geri Çekme ve Temiz Enerji Yatırımı Hareketi raporu açıkladı. Divest-Invest ağı tarafından açıklanan rapor, hükümetlerin Paris iklim değişikliği anlaşmasına varmalarının tam bir yıl sonrasına denk geliyor.

Küresel çapta fonları fosil yakıtlardan geri çekme taahhütleri, aralarında toplam 5 trilyon ABD doları yöneten, 77 ülkeye yayılmış 688 kuruma erişti.1 Katılımını yeni ilan eden kayda değer kurumlar, Dublin Trinity College, Britanya’da 16 üniversite, Kuzey Amerika İslam Cemiyeti, Amerikan Kamu Sağlığı Kurumu ve daha birçoğunu içeriyor.
tr_divest2016mayquoteglobaltw
350.org Genel Direktörü May Boeve, “Tarihin en sıcak yılı olan 2016’nın son haftalarına girerken, fonları geri çekme hareketinin başarısı inkar edilmez” dedi. “Şiddeti artan iklim değişikliği etkileri ve Trump yönetimi gibi gerici ve iklim karşıtı hükümetler karşısında, özellikle de yerel seviyede, kurumlarımızın fosil yakıt şirketlerinden kurtulmak için adım atmaları daha da hayati hale geldi.”

Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite kampüslerinde bir kampanya olarak başlayan bu hareket artık ana-akım bir hâl almış, toplumun her sektör ve kesimine yayılan küresel bir hareket oldu. Fonları fosil yakıtlardan çekme kampanyaları her tür kurumda olabiliyor: üniversitelerden emeklilik fonlarına, inanç gruplarına, sağlık teşkilatlarına, sigorta sektöründen kültür kurumlarına ve dahasına, her yerden.

Dünyanın dört bir yanında kültür kurumları da fosil yakıtlardan uzaklaşma dönüşümüne öncülük yapıyor. New York merkezli Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, bilim insanları ve aktivistlerin kampanyasına cevap vererek 650 milyon dolarlık vakfın kömür, petrol ve doğal gaz gelirini azalttı ve portföy yöneticilerinden iklim riskini hesaplarına katmalarını ve yenilenebilirlere öncelik vermelerini istedi.

Bu raporun açıklanmasından beş gün önce ise Divest Nobel (Nobel Fonlarını Geri Çek) kampanyacıları, aralarında Baş Psikopos Desmund Tutu de olan dünyanın dört bir yanından17 Nobel Ödülü sahibince imzalanmış, Nobel Vakfını, Alfred Nobel’in vasiyetine uygun davranıp fosil yakıtlardan yatırımlarını geri çekmeye çağıran bir mektup paylaştı.

Dün yapılan basın konferansındaki konuşmacılar ülke ölçeğinde olduğu kadar kent ölçeğinde de yatırımları fosil yakıtlardan geri çekme ve iklim eylemliliğinin önemini vurguladı. Boeve, bundan sadece üç gün sonra, 15 Aralık’ta Divest New Yorkörgütleyicilerinin New York Belediyesi Emeklilik Fonu toplantısında karar vericilere fosil yakıtlardan fonları tamamen geri çekmeleri ve sürdürülebilir, yerel ekonomiye yatırım yapmaları çağrısında bulunacaklarını belirtti.

Ekim ayında ise, Brezilya’da 45 kilise bölgesi ve 490 bin kişiyi içeren Umuarama Psikoposluğu Güney Amerika’da fosil yakıtlardan fonları geri çeken ilk psikoposluk ve ilk kurum oldu.

Umuarama Psikoposu Peder João Mamede Filho “İktisadi menfaatlerin fahiş kâr arayışlarını insanların refahının önüne koymalarına, biyoçeşitliliği ve ekosistemleri yok etmelerine müsaade edemeyiz. Ayrıca temiz ve yenilenebilir bu kadar çok alternatif varken enerji modelimizi fosil yakıtların belirlemesine izin veremeyiz” dedi.

Fonları geri çekme hareketinin atladığı bu büyük eşiğe dikkat çekmek için dünyanın farklı yerlerinde basın toplantıları yapıldı. Eski Mobil Genel Müdür Yardımcısı Lou Allstadt, henüz yeni fonlarını geri çekmiş olan Trinity College of Dublin’i temsilen öğrencilerinden Aine O’Gorman ve Carbon Tracker Initiative’den (Karbon Takip Girişimi) Mark Campanale, New York ve Londra arasında paylaşılan bir görüntülü basın konferansında öne çıkan konuşmacılardı.

Güney Afrika Cape Town’da kampanyacılar bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı katılımcıları arasında, fonlarını fosil yakıtlardan geri çekmeyi yakın zamanda taahhüt etmiş olan Güney Afrika Anglikan Kilisesi de temsil ediliyordu. Tokyo’da da koordinasyon içinde düzenlenen etkinliklerde Arabella Advisors ile birlikte rapor üzerine bir medya çalışma seansı bir araya getirildi. Avustralya’da inanç grupları fosil yakıtlardan fonları geri çekmenin ahlaki mecburiyetine dikkat çeken bir web semineri düzenlediler.

Hareket, vardığı bu muazzam eşiği kutlarken, iklim krizine karşı alınması gereken cesur ve acil tedbirlerin de farkında.
tr_divestdecquotetemplatetw
350.org Küresel Fonları Geri Çekme Kampanyacısı Yossi Cadan, “Fosil yakıtlardan yatırımları geri çekme 5 trilyon dolarlık ana-akım bir hareket oldu, çünkü toplumumuz ve kurumlarımız fosil yakıt ekonomisinden hızlı ve adil bir şekilde uzaklaşmamız gerektiğini biliyor” dedi. “Ancak, birçok kurum fazlasıyla yavaş hareket ediyor. Bu sebeple Mayıs 2017’de dünyanın her bir yanında fosil yakıt sanayinin etkilerine ışık tutmak ve hükümet ve kurumlara fonları geri çekme çağrısını tırmandıracak şekilde harekete geçeceğiz.”

Fosilsiz bir dünya için fonları geri çekme küresel eylemliliği 5-13 Mayıs 2017 arasında gerçekleşecek.

Arabella raporunu görmek için, buraya: https://www.arabellaadvisors.com/wp-content/uploads/2016/12/Global_Divestment_Report_2016.pdf

Divest-Invest ağı basın kitini görmek için, buraya: https://fenton.egnyte.com/fl/iNgNKcqLFv#folder-link/
Fosil yakıtlardan fonları geri çekme taahhütlerinin tam listesi için, buraya: gofossilfree.org/commitments

1  Fosil yakıtlardan herhangi bir derecede fonlarını geri çekme taahhüdünde bulunan kurumlar, idarelerindeki toplam varlık üzerinden hesaplanmaktadır. Çevresel, sosyal ve idari meseleler söz konusu olduğunda yatırımcı grupların, idarelerindeki fonların toplamı olarak sayılmaları kabul gören bir uygulamadır. Aynı zamanda, fosil yakıtları eleme vaadinde bulunmuş birçok kurum yatırım varlıkları konusunda şeffaf değildir ve özel portföy bilgilerini paylaşmak istemez. Bu sebeple, hususi olarak fosil yakıt şirketlerinden geri çekilen yatırımlara dair bir gösterge yaratmak mümkün değildir.