Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü – OECD bünyesindeki Uluslararası Taşımacılık Forumu tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, halihazırda bilinen tüm teknolojiler uygulandığı takdirde deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyon miktarı 2035 yılında neredeyse tamamıyla sıfırlanabilir.
Araştırmada incelenen dört farklı karbonsuzlaştırma patikasıyla, halihazırda öngörülen 2035 yılı uluslararası deniz taşımacılığı karbon emisyon miktarı yüzde 82 ile yüze 95 arasında azaltılabilir. Bu azaltım 185 kömürlü termik santralin yıllık emisyon miktarına eşdeğer.

  • Alternatif yakıtlar ve yenilenebilir enerji gereken azaltımın büyük kısmını sağlayabilir. Mevcut biyoyakıtlar metanol, amonyak ve hidrojen gibi diğer doğal ya da sentetik yakıtlarla desteklenmelidir. Rüzgâr ve elektrikli itiş gücü sayesinde daha fazla azaltım yapılabileceği de görülmüştür.
  • Gereken emisyon azaltımının önemli kısmı gemilerin enerji verimliliğinin iyileştirilmesine dair teknolojik önlemlerle sağlanabilir. Piyasası olgunlaşmış seçenekler arasında gövde tasarım iyileştirmeleri, hava yağlamalı ve balblı baş sistemleri bulunuyor.
  • Daha düşük hız, daha iyi gemi-liman koordinasyonu gibi operasyonel iyileştirmeler ve daha büyük ve verimli gemilerle de önemli miktarda emisyon azaltımı sağlanabilir.

Raporda yer alan bazı öneriler şöyle:

  • Deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasına dair net ve iddialı emisyon azaltım hedeflerinin belirlenmesi;
  • Emisyon azaltım hedeflerinin politika önlemleri ile desteklenmesi;
  • Deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasında ilerleme kaydedilmesi için finansal teşvik sağlanması.

Uluslararası Taşımacılık Forumu Liman ve Gemicilik Uzmanı Olaf Merk: “Deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılma patikasının netlik kazanması değişimin önünü açacaktır. Bu yüzden sıfır karbonlu deniz taşımacılığına geçişin hızlandırılmasında hükümetler tarafında yapılacak net yönlendirmeler temel rol oynamaktadır” açıklamasında bulundu.