Adana Hunutlu Termik Santrali inşaatının bulunduğu Sugözü Kumsalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Deniz Kaplumbağalarının Korunmasına İlişkin 2009-10 sayılı Genelge’ye göre ‘korunması gereken önemli bir deniz kaplumbağası yuvalama alanı’dır. Hunutlu santralinin inşaatı aynı zamanda IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) tarafından nesli “tehlike altında” olduğu belirlenmiş yeşil deniz kaplumbağasının yuvalama alanına tehdit oluşturduğu için Bern Sözleşmesi’ni ihlal etmektedir. Proje ayrıca, hem Çin hem Türkiye’nin imzacı olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 8d, 8k ve 14c maddelerine de aykırıdır.

Doğu Akdeniz Çevre Platformu’nun (DAÇE) yürüttüğü, 350.org, CAN Europe, Doğa Derneği, Ekosfer Derneği, HEAL (Sağlık ve Çevre Birliği) ve WWF-Türkiye tarafından desteklenen kampanya kapsamında şimdiye kadar 80 bin imza toplandı. İmzalar bugün DAÇE liderliğinde Hunutlu Termik Santrali’nin en büyük finansörü ICBC’nin (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası) Türkiye’deki genel merkezine teslim edildi.

DAÇE’nin gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal banka önünde yapılan basın açıklamasında şunları söyledi:

“Santral inşaatına karşı açılan davanın bilirkişi raporunda kaplumbağaları korumak için alınacağı söylenen önlemlerin hiçbirinin yeterli ve gerçekçi olmadığı uzmanlar tarafından ortaya koyuldu. Buna rağmen Hunutlu termik santralinin inşaatı hala devam ediyor. Bu inşaatın acilen durdurulmasını ve yasayla koruma altında olan bu kumsalın fiilen gerçekten korunmasını talep ediyoruz.”

Foto: Servet Dilber

Doğu Akdeniz Çevre Platformu sözcüsü Sadun Bölükbaşı ise şöyle dedi:

“Hunutlu termik santralinin çevre, iklim ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki zincirleme olumsuz etkileri ortadadır. Hem Türkiye’deki hem Çin’deki paydaşların faydasına olacak şekilde, kömür yerine güneş ve rüzgâr gibi temiz sektörlere yapılacak yatırımların desteklenmesini ve Çin’in kendi ülkesi için belirlediği yeşil finansman politikaları doğrultusunda Türkiye’de de sürdürülebilir bir anlayışla hareket etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda aynı Zimbabve ve Kenya’da olduğu gibi ICBC bankasının bu kömür yatırımından da çekilmesini talep ediyoruz.”

Deniz kaplumbağaları adına bir deniz kaplumbağası kostümü ile gerçekleştiren imza tesliminde söz alan iklim aktivisti Elif Ünal “Deniz kaplumbağaları tüm Akdeniz’de olduğu gibi Adana’nın sularında da 110 milyon yıldır yaşamını sürdürüyor. Onların yaşam alanına yapılacak bu müdahale deniz kaplumbağalarının bölgedeki popülasyonunu tehdit ediyor. 30 yıl ömür biçilen bu santral için denizin bu kadim canlılarını feda etmek ülkenin ekosistemine yapılacak büyük bir darbedir.” dedi.

Foto: Servet Dilber

 

Deniz kaplumbağasının ICBC önünde yaptığı açıklama tam metni şöyle: 

Ben Yeşil Deniz Kaplumbağası, ICBC’ye ve sizlere derdimi anlatabilmek için avukatımla birlikte taa Adana’dan kalktım geldim. Zira yuvalama alanımız Yumurtalık Sugözü Kumsalı’nda inşaatı devam eden Hunutlu ithal kömürlü termik santrali sebebiyle yaşamımız tehlike altında. Bu tehlikeye karşı sesimizi duyurmak için gitmedik yer, çalmadık kapı bırakmadık. En sonunda projeyi finanse eden ICBC’ye “Kömürü değil yaşamı destekle” demek için Hunutlu kömürlü termik santraline karşı topladığımız yaklaşık 80 bin imzalayla İstanbul’a geldik.

All right reserved

Biz Yeşil Deniz Kaplumbağaları, yüz milyonlarca yıldır yeryüzünde hayatımızı huzur içinde sürdürdük, cennet Akdeniz’in müdavimlerinden olduk. Ancak özellikle son yirmi yılda tadımız tuzumuz iyice kaçtı: Deniz ekosisteminin tahrip edilmesi, deniz sıcaklığındaki artışlar ve yuvalama alanlarımızın yok edilmesi sebebiyle bugün artık neslimiz tehlike altında.

Bu sebeple Bern Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Barselona Sözleşmesi ile ben ve türdeşlerim koruma altına alındı. Ayrıca sağolsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de 2009-10 sayılı bir  genelge yayınlayarak, yumurtadan çıktığım Adana Sugözü Kumsalı’nı korunması gereken önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanı olarak belirledi.

Gel gör ki ne genelgeler ne de uluslararası sözleşmeler beni ve ailemi korumaya yetiyor. Yuvalama alanımız olan Sugözü Kumsalı’nda inşaatı devam eden Hunutlu kömürlü termik santrali projesi bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehlike. 

Bu sebeple Hunutlu kömürlü termik santralini finanse eden ICBC’ye buradan sesleniyorum:

  • 110 milyon yıldır yeryüzünün sakiniyiz. Beni ve kardeşlerimi sadece 30 yıl ömrü olacak bir kömürlü termik santral projesine feda etme!
  • Benim, kaplumbağaların, Adana’ya Temiz Hava imza kampanyasına destek veren yaklaşık 80 bin yaşam savunucusunun sesini duy; iklim krizi çağında köhnemiş enerji projelerini, kömürü finanse etme!

ICBC, Hunutlu termik santralini, kömürü değil yaşamı destekle!

Foto: Servet Dilber