Orijinali 350 Ankara’da yayınlanmıştır. 

Nallıhan Kuş Cennetine komşu köye kömür santrali yapılması için plan değişikliğine itiraz etmiş, itirazlarımız askıdayken ise Çayırhan B projesi ihaleye çıkmıştı.

Nallıhan’dan, Ankara’dan ve bütün Türkiye’den toplanan 115 dilekçe tek tek fakslanmış ya da Bimer üstünden iletilmişti. Yapılan ihalede, dünyada güneşe verilen fiyatın iki katı gibi bir fiyata kömürden elektrik üretimi ihale edilmişti.

İtiraz sürecinde iki defa meclis gündeminde soru önergesi olarak konu olan proje, ihale sonrasında da soru önergesi oldu. Ankara vekili Aylin Nazlıaka dilekçede yer alan konuları soru önergesi olarak iletirken, Balıkesir Vekili Ahmet Akın ise daha önce ihalenin sonuçlarını sorduğu bir soru önergesini başbakana iletmek için vermişti.

Ankara Vekili Murat Emir itiraz dilekçemizde yer alan bilgilerinde olduğu dilekçesinde konunun incelenmesi için bi araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Dilekçe, imzaların tamamlanması ile TBMM Başkakanlığına iletilecek.

Araştırma Önergesi Metni

“Çayırhan Termik Santrali’nde yılda 1,6 milyon ton kömür yakılmaktadır. 40 yaşına merdiven dayayan, bölgenin suyunu ve toprağını ağır metallerle dolduran bu santralden nasıl kurtulacağımızı konuşmamız gerekirken, santrale 5 kilometre, kuş cennetine ise 1650 metre mesafede 720 MW kurulu güce sahip olacak Çayırhan B termik santrali yapılması planlanmaktadır.

277 bin dekar tarım arazisinin ortasına ve korunması gereken kuş cennetinin kenarına bir tane daha kömürlü elektrik santrali yapılması ve burada üretilen elektriğin daha pahalıya alınarak vatandaşa ödetilmesi için çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Santralin baca filtreleri, en iyi ihtimalle yüzde 99 tutsa bile yılda 10 bin ton külün çevreye yayılması engellenemeyecektir.

Çayırhan-B Termik Santrali’nin doğaya vereceği zararların ve özelleştirilme sürecinin araştırılması ve alınacak tedbirlerin Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılması yerinde olacaktır.”