1989’dan beri fosil yakıtlara karşı mücadele eden Aliağalılar, 2010’dan itibaren de İzdemir termik santraline karşı mücadele veriyorlar. 8 sene içinde İzdemir termik santrali için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararları, bölgede yaşamı savunanların uzun soluklu mücadelesi sayesinde her seferinde mahkemeye taşındı, yaşamı savunanların haklılığı her defasında mahkeme tarafından tescillendi. Her iptalin ardından ise proje biraz değiştirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘ÇED Olumlu’ kararını almayı başardı. Son olarak Mart 2017’de üçüncü kez verilen ‘ÇED olumlu’ kararına yaşam savunucuları itiraz ederek kararı bir kez daha mahkemeye taşıdılar.  Karar, İzmir 5. İdare Mahkemesi’nce “ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle bir kez daha iptal edildi. İptalin ardından zaman kaybetmeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeye dördüncü kez ÇED olumlu kararı verdi.

Yargı kararları uygulanmıyor!

Mahkeme kararları tekrar tekrar yaşamı savunanların haklılığını ispat ederken, kararların uygulanmıyor oluşu tepkiye sebep oluyor. Mahkemenin kararını sosyal medya hesabından eleştiren avukat Arif Ali Cangı da bu konunun altını çizerek “yeni ÇED raporuna onay verecek Bakanlık görevlileri ve İDK üyeleri küresel iklim değişikliğine katkı koymuş, sağlıklı yaşama hakkına karşı suç işlemiş olacaklar. Buna sessiz kalanlar da suça katılmış olacaklar.” dedi.


Sisifos Söyleni ve Aliağa mücadelesi

Aliağa’daki mücadele Antik Yunan’daki Sisifos’un hikayesini akıllara getiriyor. Homeros’a göre “Tanrılar Sisyphus’u bir kayayı durmamacasına bir dağın tepesine kadar yuvarlayıp çıkarmaya mahkûm etmişlerdi; Sisifos kayayı tepeye kadar getirecek, kaya tepeye gelince kendi ağırlığıyla yeniden aşağı düşecekti hep…” Homeros, tanrıların yararsız ve umutsuz çabadan daha korkunç bir ceza olmadığını düşündüklerini belirtir. Öte yandan Albert Camus Sisifos Söyleni’nde, Sisifos’un bu cezayı kabul etmediğini anlatır. Taşı taşıma eylemi cezaya karşı boyun eğmemenin de bir yoludur. Umut ve direnme azmi en büyük silahtır ve tanrılara yenilmediğini inadına yaşayarak, yaşamak için de inadına başkaldırarak gösterir.

Aynı Sisifos’taki gibi her türlü baskıya, hukuk tanımamazlığa karşı Aliağa’da 30 seneye yaklaşan mücadelenin kendisi tek başına ilham alınması gereken bir azim hikayesi. O hikayeyi izlemek için:

İnanıyoruz ki bir arada müşterekte buluşarak yaşamı savunmak için gerçekten kenetlendiğimiz gün Sisifos’la birlikte o kayayı o tepeye hep birlikte yerleştireceğiz.