Güney Afrika’nın ilk iklim değişikliği davası, halkın zaferi ile bitti.

Lephalale yakınlarındaki Limpopo’da inşa edilecek kömürlü termik santrala verilen hükümet izni Pretoria’daki Yüksek Mahkeme tarafından geri çevrildi.

Türkiye’de de kömürlü termik santral finanse etmeye çalışan, fakat halkın tepkisi ile geri çekilen Fransız Engie şirketi, 2015 yılında yine iklim değişikliğine katkı yapmamak gerekçesiyle Thabemetsi kömürlü termik santral projesinden vazgeçmişti. Proje, Japon bir yatırımcıya satılmıştı ancak karşısındaki davalar devam ediyordu. İklim değişikliğine katkı çerçevesinde giden dava sürecinde, hakim iklim adaletinden yana karar verdi.

Çevreci grup Earthlife Africa, Çevre Bakanı Edna Molewa’nın kömürlü termik santral izni için kanunsuz, mantıksız ve akıl almaz yorumlarında bulunmuştu.

Yargıç John Murphy, Çevre Bakanı Edna Molewa’ya geçen yıl Mart ayında Thabametsi Enerji Projesi için verilen çevresel değerlendirme iznini tekrar gözden geçirmesini emretti. Bakan, iklim değişikliği ve paleontolojik etki değerlendirme raporlarının dikkate alınması kararını verdi. Earthlife, uygun bir iklim değişikliği etki değerlendirmesi bulunmaması durumunda bakanın izin vermesinin kanunsuz, mantıksız ve akıl dışı olduğunu vurguladı. Yargıç Murphy, Ulusal Çevre Yönetimi Kanunu’nda, izinleri değiştirme ve askıya alma konusunda çeşitli yetkiler olsa da, iklim değişikliği raporunda, enerji santralının faaliyete geçmesinin yarattığı geri döndürülemez zarar karşısında iznin verilmemesi gerektiğini ve kanundaki hükümlerin hiçbirinin yasal olarak yetkiyi iptal etmeye dayandırılamayacağını belirtti.  

Yargıç Murphy, “Ekolojik açıdan savunmasız bir alanda, 40 yıl boyunca büyük miktarda sera gazı salan bir kömürlü termik santral kurulması için, iklim değişikliği etkileri değerlendirilmeden izin verilmesi kararını sakıncalı buluyorum.” dedi.

Kaynak: Citizen