Açık Mektup:

COVID-19’dan
#Adiliyileşme
İçin İlkeler

Açık Mektubu İmzalayın

Photo: Jerry Dohnal

Bugün yaptığımız tercihler, önümüzdeki on yıllarda toplumumuzu, ekonomimizi, sağlığımızı, ve iklimimizi şekillendirecek.

Aşağıda imzası bulunan bizler, COVID-19 pandemisine karşı, bu krizin ardından en çok ihtiyaç duyanlar için adil bir iyileşmeyi ve daha iyi bir geleceğe geçişi güvence altına alan ortak bir küresel yanıt verilmesi çağrısında bulunuyoruz.

 

Her düzeyde verilmesi gereken yanıtlar şu beş ilkeyi desteklemelidir:

  1. İnsanların sağlığına öncelik verilmelidir, bunun istisnası olamaz.

  2. İnsanlara doğrudan ekonomik destek sağlanmalıdır.

  3. Şirket yöneticilerine değil, çalışanlara ve topluluklara yardım edilmelidir.

  4. Gelecekteki krizlere karşı dirençlilik artırılmalıdır.

  5. Sınırlar ötesinde dayanışmalar ve topluluklar oluşturulmalıdır; otoriterlik güçlendirilmemelidir.

Adımı İmzacılara Ekle

Önceliği insanlara verilmelidir; kirleticilere değil

Bu kriz sonrasında herkes için adil bir iyileşme sağlayacak şekilde COVID-19'a karşı küresel bir yanıt verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Her düzeyde verilen yanıtlar şu beş ilkeyi desteklemelidir:

  1. İnsanların sağlığına öncelik verilmelidir, bunun istisnası olamaz.
  2. Doğrudan insanlara ekonomik yardım sağlanmalıdır.
  3. Şirket yöneticilerine değil çalışanlarımıza ve topluluklarımıza yardım edilmelidir.
  4. Gelecekteki krizlere karşı dayanıklılık artırılmalıdır.
  5. Sınırlar ötesinde dayanışmalar ve topluluklar oluşturulmalıdır; otorite yanlıları güçlendirilmemelidir.

COVID-19 pandemisi, ulusal hükümetlerin ve uluslararası topluluğun çok hızlı ve daha önce görülmemiş düzeyde eyleme geçmesini gerektiriyor. Şu anda yapılan tercihler, önümüzdeki yıllarda, belki de onlarca yıl boyunca toplumumuzu şekillendirecek. Karar vericiler derhal yardım ve uzun vadeli iyileşme sağlamak için adımlar atarken; COVID-19’dan çok önce başlayan servet eşitsizliği, ırkçılık, ekolojik gerileme ve özellikle de iklim krizi gibi birbiriyle ilişkili krizleri göz önünde bulundurmalıdır; bunların oluşturduğu risk şimdi daha da artmıştır.

Şimdi, hayat kurtarmada kararlı olma; Adil Bir İyileşme ile gerçekten daha sağlıklı ve daha eşitlikçi bir geleceğe giden yolu çizmede cesur olma zamanıdır.

Açık Mektubu İmzalayın:

Merhaba !

Sistemde kayıtlı bilgilerinle ilerlemek için aşağıdaki butonu tıklaman yeterli.

  değil misin? Çıkış yap

İklim adaleti için hızlı ve basitçe harekete geçen milyonlarca insan var. Sen de onlardan biri ol. Sana önemli kampanyalar, haberler ve eylemler için e-posta gönderebilir miyiz?

350, size iklim kampanyaları ile ilgili güncelleme e-postaları gönderecek. Bunu yaparak, hizmet şartlarımızı ve gizlilik politikamızı kabul ediyorsunuz. İstediğiniz zaman üyelikten çıkabilirsiniz.​

Açık Mektup

COVID-19 pandemisi, ulusal hükümetlerin ve uluslararası toplumun çok hızlı ve daha önce görülmemiş düzeyde eyleme geçmesini gerektiriyor.

Şu anda yapılan tercihler, önümüzdeki yıllarda, belki de onlarca yıl boyunca toplumumuzu şekillendirecek.

Karar vericiler derhal yardım ve uzun vadeli iyileşme sağlamak için adımlar atarken; COVID-19’dan çok önce başlayan servet eşitsizliği, ırkçılık, ekolojik gerileme ve özellikle de iklim krizi gibi birbiriyle ilişkili krizleri göz önünde bulundurmalıdır; bunların oluşturduğu risk şimdi daha da artmıştır.

Şimdi, hayat kurtarmada kararlı olma; Adil Bir İyileşme ile gerçekten daha sağlıklı ve daha eşitlikçi bir geleceğe giden yolu çizmede cesur olma zamanıdır.

Bizler, aşağıda imzası bulunan kuruluşlar, adil bir iyileşmeye katkıda bulunulması amacıyla COVID-19’a karşı küresel bir yanıt verilmesini bekliyoruz. Her düzeyde verilen yanıtlar şu beş ilkeyi desteklemelidir:

1. İnsanların sağlığına öncelik verilmelidir, bunun istisnası olamaz.

Her yerde sağlık hizmetleri desteklenmelidir; herkesin bu hizmetlere erişebilmesi sağlanmalıdır.

2. İnsanlara doğrudan ekonomik destek sağlanmalıdır.

İnsanlara ve çalışanlara (özellikle de mevcut sistemlerde marjinalleştirilenlere), kısa vadeli ihtiyaçlarımıza ve uzun vadeli koşullarımıza odaklanılmalıdır.

3. Şirket yöneticilerine değil, çalışanlara ve topluluklara yardım edilmelidir.

Belirli sektörlere yönelik yardımlar, hissedarlara veya şirket yöneticilerine değil, topluluklara ve çalışanlara yönlendirilmelidir. Özellikle iklim kriziyle mücadele etmeyen şirketlere asla yönlendirilmemelidir.

4. Gelecekteki krizlere karşı dirençlilik artırılmalıdır.

Çalışanlar ve topluluklar için ihtiyacımız olan sıfır karbonlu geleceğe geçişi ve adil bir iyileşme ile dönüşümü destekleyecek milyonlarca düzgün ve uygun iş yaratmalıyız.

5. Sınırlar ötesinde dayanışmalar ve topluluklar oluşturulmalıdır; otoriterlik güçlendirilmemelidir.

Bu ilkeleri kullanarak krize yanıt verebilmeleri, sınırlar ötesinde ve topluluklar arasında çözümler paylaşabilmeleri için düşük gelirli ülkelere ve topluluklara teknoloji ve finansman desteği sağlanmalıdır. Bu kriz insan hakları, sivil özgürlükler ve demokrasiyi çiğnemek için bir bahane olarak kullanılmamalıdır.

Görüşleriniz

Adil Bir İyileşme sizin için ne anlama geliyor? Siz ve topluluğunuz, koronavirüse karşı yanıtlarınızda bu ilkeleri nasıl hayata geçiriyorsunuz?

#Adiliyileşme hashtagini kullanarak sosyal medyada paylaşın

Siz de Katılın

Yerel ve ulusal siyasetçilerinizden adil bir iyileşme talep etmek için bölgenizde başkaları ile birlikte çalışın.

Bir kampanya bulun